Scientia est potentia - vĚdĚnÍ je moc

MUDr. Zdenek Málek

MUDr. Zdenek Málek

Quidquid erit, superanda omnis fortuna ferendo est   - Vergilius -  
(Cokoliv dá ti osud, to snášej, a zvítězíš nad tím)

MUDr. Málek Zdenek, nar. 1958 v Ružomberku. V roce 1983 promoval na Lékařské fakultě UK v Martine. V letech 1983-1994 pracoval v Endokrinologickém ústavu v Ľubochni, v posledních letech jako vedoucí lékař ambulancí ústavu. V roce 1987 složil atestaci z vnitřního lékařství prvního stupně a v roce 1994 nadstavbovou  atestaci  z endokrinologie. V rámci atestační přípravy absolvoval kurzy sonografie a cytologie štítné žlázy, zakončené praktickou zkouškou. MUDr. Málek je držitelem certifikátu světové osteologické společnosti International Osteoporosis Foundation pro diagnostiku a léčbu osteoporózy  

Od roku 1994 působil jako asistent, samostatně pracující lékař - endokrinolog, na Interní klinice IPVZ Baťovy nemocnice ve Zlíně pod vedením prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc.

V roce 2002 otevřel privátní endokrinologickou praxi. Spolupracuje s Osteocentrem MEDIEKOS Labor ve Zlíně. Kromě výkonu lékařské praxe se věnuje publikační a přednáškové činnosti, aktivně se podílí na edukačních aktivitách Osteologické akademie ve Zlíně.