Scientia est potentia - vĚdĚnÍ je moc

FAQ

Nejčastější dotazy

Co je to struma?

Struma je zvětšení štítné žlázy nad objem, náležitý pro danou věkovou kategorii a pohlaví. Velikost š.ž. určí spolehlivě sonografické vyšetření. Hodnocení velikosti š.ž. pohmatem nebo scintigrafií je nespolehlivé

Co je to tenkojehlová biopsie štítné žlázy?

Při tomto vyšetření lékař tenkou jehlou odebere vzorek tkáně k mikroskopickému vyšetření. Je to bezpečný výkon, trvá pouze několik sekund. Jeho bolestivost lze srovnat s injekcí do svalu (používá se tenčí jehla nežli při nitrosvalové injekci).

Jaká je pravděpodobnost, že hypotyreózou onemocní děti, pokud ji má rodič?

V případě hypotyreózy se pravděpodobnost, že stejně onemocní nejbližší pokrevní příbuzní pacienta, odhaduje cca na 30%. Jsou rodiny, ve kterých se hypotyreózou léčí 3-4 generace

Jaká jsou pravidla léčby hormony š.ž.?

Lék musí být užíván nalačno, nejlíp ráno, po nočním lačnění. Tableta se zapije douškem vody. Pacient může snídat za 30 minut po požití léku. Tento interval je nezbytný proto, aby se lék nesmíchal v zažívacím traktu s potravou, protože by to zhoršilo jeho vstřebávání a léčbu prakticky znehodnotilo. Pozor – odstup 15-20 minut nestačí. Není potřeba dodržet stejný čas podání, klíčový je časový odstup od prvního jídla.

Jaká jsou rizika léčby hormony š.ž.?

Pokud je léčba správně nastavena, pak žádná. Historky o tloustnutí po léčbě hormony š.ž. jsou z kategorie pohádek. Spíše naopak, v minulosti se tyto hormony podávaly obézním osobám k hubnutí.

Jaký vliv má hypotyreóza na těhotenství?

Neléčená hypotyreóza může různými hormonálními mechanizmy způsobit neplodnost. Někdy je právě neplodnost prvním příznakem hypotyreózy u mladé ženy. Po zaléčení hypotyreózy hormony již tato nebývá překážkou otěhotnění, ale léčba musí pokračovat i v průběhu těhotenství a kojení.

Mění se dávka hormonu š.ž. po otěhotnění?

Plod nezbytně potřebuje hormony š.ž. k vývoji nervového systému a to zejména v prvních týdnech těhotenství. Je ale zcela závislý na jejich přísunu od matky, protože sám si je začíná tvořit až kolem 26. týdne. Proto v nejkratším čase po otěhotnění by měla být dávka hormonu zvýšena, konkrétní navýšení určí endokrinolog. Nedostatek hormonu š.ž. v prvních týdnech těhotenství může negativně ovlivnit IQ dítěte.

Je vhodné si k léčbě nemocí štítné žlázy přikupovat ještě potravinové doplňky s jodem?

Deficit jodu byl v ČR eliminován jodidací kuchyňské soli, pacient léčený hormony štítné žlázy dostává navíc jod v nich obsažený. Existuje určité podezření, že nadbytek jodu by mohl podporovat autoimunní zánět štítné žlázy. Obecně lze říci, že až na výjimky (těhotné a kojící) není potřeba léčbu od endokrinologa podporovat potravinovými doplňky s obsahem jodu. U osob s tyreotoxikózou je další přísun jodu vyloženě nevhodný.

Pomůže při léčbě onemocnění štítné žlázy návštěva solné jeskyně?

Z výše uvedených důvodů je pro pacienty s nemocnou š.ž. léčba v solné jeskyni bezpředmětná, ne-li škodlivá.

Jaká vysoká je pravděpodobnost, že budu muset léčit tyreotoxikózu operačně?

Podle zkušeností je pravděpodobnost, že nemoc bude zvládnuta medikamenty v průběhu 1. roku léčby, cca 50%. Jestli se po 1. roce nedosáhne trvalého zklidnění tyreotoxikózy, je nutno zvážit radikální řešení. Pokud je příčinou tyreotoxikózy horký uzel ve štítné žláze, pak by mělo být radikální řešení uplatněno vždy.

Jaká jsou rizika operace štítné žlázy?

Pokud je indikována operace, dnes se preferuje prakticky vždy úplné odstranění štítné žlázy. Z toho plyne, že pacient pak musí trvale užívat tablety k léčbě pooperační hypotyreózy, což nebývá problémem (viz. heslo hypotyreóza). Při operaci může dojít k poškození zvratných nervů (ovládají hlasivky) nebo příštítných tělísek (řídí hormonálně hladinu vápníku v krvi). U zkušeného operatéra je výskyt těchto komplikací vzácností (1-2%) a není důvodem, proč by měly být důvodem odmítnutí operace.

Jaká je rekonvalescence po operaci štítné žlázy?

Z nemocnice je pacient obvykle propuštěn na 5.- 7. pooperační den, do zaměstnání se většina pacientů vrací do 1 měsíce.

Je léčba radiojodem nebezpečná?

Léčba radiojodem je bezpečná, pouze při vysokých dávkách radiojodu se může objevit přechodná, zánětlivá a bolestivá reakce ve štítné žláze. Léčba radiojodem není překážkou těhotenství v následujících letech.