Scientia est potentia - vĚdĚnÍ je moc

Endokrinologie

Čím se zabývá endokrinologie?

Klinická endokrinologie se věnuje diagnostice a léčbě onemocnění žláz s vnitřní sekrecí (mozkový podvěsek, štítná žláza, příštítná tělíska, nadledvinky, pohlavní žlázy atd.). Endokrinní žlázy přesně podle potřeby organizmu vyrábí a do krevního oběhu vylučují své produkty, jednoduché chemické sloučeniny - hormony.  Tyto se pak krevním oběhem dostávají do tkání celého těla, ke každé buňce. Hormony hrají klíčovou roli v řízení práce všech buněk a udržování integrity každého živého organizmu. Výpadek produkce hormonů má proto dalekosáhlé následky. Příkladem budiž ženský přechod, menopauza. V některých případech chybění hormonu vede až k zániku organizmu. Hormony jsou v medicíně používány i jako velice účinné, život zachraňující léky. Bohužel, místo ocenění nezastupitelného významu jsou hormony díky nevhodné osvětě i zneužívání v dopingu neprávem démonizovány.

Onemocnění endokrinní žlázy se může týkat její funkce (nedostatečná nebo nadměrná produkce hormonů), nebo struktury (záněty, nádory). Endokrinní nemoc se může projevit souborem příznaků podle toho, jak se změní činnost orgánů, které hormony řídí (kůže, srdce, nervový systém, ledviny atd.).

Poslední desetiletí přinesla dramatické zlepšení diagnostiky a léčby nemocí endokrinního systému. Máme možnost v průběhu několika hodin vyšetřit koncentraci určitého hormonu v krvi, nebo přesně zhodnotit velikost a strukturu většiny endokrinních žláz. Sonografické vyšetření přineslo revoluci do hodnocení velikosti štítné žlázy. Ukázalo se, že pohmatové vyšetření je ve většině případů nepřesné, zavádějící a pouze sonografie prokáže její skutečnou velikost. Dnes jsou k dispozici normativy objemu štítné žlázy pro naši populaci podle pohlaví a věku. Sonografie podstatně zvýšila přesnost a úspěšnost diagnostiky nemoci příštítných tělísek.

V případě výpadku hormonální produkce ve žláze je možná její náhrada léky. Byly vypracovány postupy pro radikální léčbu nádorů žláz s vnitřní sekrecí a výrazně inovovány operační postupy, díky čemu došlo k pronikavému zlepšení prognózy pacientů.